01.26.16: Abe Vigoda.

Posted by on Feb 2, 2016 in sketches

01.26.16: Abe Vigoda. #watercolor #artjournal #hobonichi #hobonichitecho #hobonichitechocousin

# # # # # #

Reply